Click or drag to resize
DataModelPropertyTData Properties

The DataModelPropertyTData generic type exposes the following members.

Properties
  NameDescription
Public propertyTekst
De tekstuele representatie van de eigenschap 'Waarde' voor eigenschappen waarbij het veld 'Waarde' een ID bevat. Het veld 'Tekst' bevat in dit geval de bijbehorende naam van het ID. (Bijvoorbeeld: Waarde=OrganisatieID, Tekst=OrganisatieNaam)
Public propertyWaarde
De waarde van de eigenschap
Top
See Also