Click or drag to resize
DataModelPropertyTDataTekst Property
De tekstuele representatie van de eigenschap 'Waarde' voor eigenschappen waarbij het veld 'Waarde' een ID bevat. Het veld 'Tekst' bevat in dit geval de bijbehorende naam van het ID. (Bijvoorbeeld: Waarde=OrganisatieID, Tekst=OrganisatieNaam)

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.BaseModels
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public string Tekst { get; set; }

Property Value

Type: String
See Also