Click or drag to resize
ModelHelpTopicId Property
Het HelptopicId van het Model. Dit ID kan worden gebruikt om een specifiek helptopic in de gebruikershandleiding te vinden waarin het Model wordt beschreven

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.BaseModels
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public short HelpTopicId { get; set; }

Property Value

Type: Int16

Implements

IHelpTopicHelpTopicId
See Also