fSolutions >
Uw partner voor professioneel vastgoedbeheer
fSolutions >

fSolutions is een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van softwaretoepassingen voor het beheren van vastgoed. De door fSolutions geleverde software valt onder de groep van Facility Management Information Systems of simpelweg FMIS.

De dienstverlening van fSolutions bestaat uit:
De fBase toepassing kent de volgende modules:
fSolutions >
Visie:
fBase wordt ontwikkeld door mensen met een jarenlange ervaring in de facilitaire dienstverlening. Aan de hand van deze jarenlange ervaring zijn wij gekomen tot een set van requirements waaraan in onze ogen een goed FMIS zou moeten voldoen. In vele opzichten wijkt onze visie daarin af van de reeds bekende producten op de markt. Wij hebben vooral getracht de nieuwe technische mogelijkheden op het gebied van softwareontwikkeling ten volle te benutten. Bijvoorbeeld op het gebied van het in rekening brengen van kosten zijn wij een geheel nieuwe weg ingeslagen. Niet het installeren van fBase kost geld maar alleen het gebruik daarvan. Dat betekent dat iedereen die interesse heeft in het evalueren van fBase gratis de client software kan installeren. Nadat u heeft vastgesteld dat fBase een meerwaarde voor uw bedrijf heeft wordt er in overleg met u aan de hand van uw bedrijfsomvang een inschatting gemaakt van de te verwachten maandelijkse kosten. De maandelijkse kosten zijn gebaseerd op daadwerkelijk gebruik en niet, zoals bij de meeste bestaande producten, op het aantal gebruikers. De opbouw van de kosten kunt u vergelijken met een abonnement voor een mobiele telefoon. In het geval van fBase zijn de kosten rechtevenredig aan het aantal mutaties die binnen fBase worden doorgevoerd. Hiervan wordt iedere maand een gespecificeerde rekening opgesteld.
Uitgangspunten bij de ontwikkeling van fBase:
fSolutions >
Techniek:
De toepassing fBase zoals die door fSolutions is ontwikkeld is een zogenaamde gedistribueerde toepassing. Dat betekend dat deze toepassing een gedeelte kent dat op de client pc draait en een gedeelte dat op een server draait.
Server:
Het server gedeelte wordt gehost op een server die door fSolutions wordt beheerd. Het voordeel hiervan is dat een klant zich niet hoeft te bekommeren om de inrichting van een applicatieserver en bijbehorende databaseserver. Verder maken we hiermee het uitrollen van updates eenvoudiger en maken we tevens het centraal beheer van stamgegevens mogelijk.
Client:
Voor de client is gekozen voor een zogenaamde richclient. Dat wil zeggen dat er op de client pc lokaal een gebruikersinterface wordt geinstalleerd. Dit in tegenstelling tot de vaak populaire HTML gebaseerde interfaces. Wij hebben zeer bewust gekozen voor een richclient om zeker te stellen dat er op performante wijze met grote hoeveelheden data kan worden gewerkt. Tevens zijn de technische mogelijkheden als het gaat om de opbouw van de interface en het daaruit ontstane gebruiksgemak bij een richclient vele malen groter. (Onze visie is: Een HTML gebaseerde interface is goed voor bijv. telebankieren maar niet voor een toepassing waarmee 8 uur per dag gewerkt wordt)
Communicatie client <=> server:
Om te kunnen werken met fBase dient er een verbinding te kunnen worden opgebouwd tussen de lokaal geinstalleerde client en de door fSolutions beheerde server. Deze communicatie geschied via een beveiligde internet verbinding (SSL vergelijkbaar met telebankieren). Voor de werking van fBase is het dus noodzakelijk dat u vanaf uw client pc een internet verbinding kunt opbouwen. Overleg hiervoor eventueel met uw lokale netwerkbeheerder.
Installatie:
Indien u fBase wilt uitproberen klik op dit icoon voor het gratis installeren van de clientsoftware
fSolutions >
Analyseren:
Het gebruik van een administratieve toepassing zoals een FMIS heeft natuurlijk alleen zin indien de vastgelegde gegevens gebruikt worden als stuurinformatie voor de bedrijfsprocessen. Voor het verkrijgen van deze stuurinformatie kunt u natuurlijk de verschillende overzichten en rapportages gebruiken die direct binnen de fBase gebruikersinterface beschikbaar zijn.

Voor de gebruikers die aanvullende overzichten of analyses willen opstellen dan degene die standaard binnen fBase beschikbaar zijn, is het mogelijk om de gegevens vanuit fBase te exporteren naar een MS Excel werkmap. Na het exporteren van de gegevens is het de gebruiker vrij om de data op de door hem/haar gewenste wijze te analyseren middels de door Excel aangeboden functionaliteit. Denk daarbij aan 'Groeperen', 'Subtotalen', 'Filters', 'Draaitabellen', 'Draaigrafieken', 'Wat-als-analyse' enz. U bent als gebruiker vrij de gegevens op de door u gewenste wijze te manipuleren.
Werkwijze:
Voor het exporteren van gegevens vanuit fBase naar Excel hebben we een speciale Excel werkmap gemaakt. Deze Excel werkmap bevat toegevoegde functionaliteit waarmee op eenvoudige wijze de gegevens die men wil analyseren vanuit fBase kunnen worden overgehaald. Dit wordt gerealiseerd met behulp van een Excel macro. Dit is programmacode die binnen de werkmap is opgeslagen en de functionaliteit van de betreffende werkmap uitbreid. Voor het gebruik van deze werkmap zult u dus het uitvoeren van macros moeten toestaan indien Excel daarom vraagt bij het openen van de werkmap.
Download:
Klik op deze link voor het downloaden van de Analyse werkmap
fSolutions >

De Online gebruikershandleiding van fBase kunt u hier vinden

De Online API reference van fBase kunt u hier vinden

Word document met VBA code voor ophalen data uit fBase hier vinden

fSolutions >
Indien u meer informatie wenst m.b.t. de dienstverlening van fSolutions
of een uitgebruide uitleg van de functionaliteit en/of mogelijkheden van de toepassing fBase
stuur dan een email naar het volgende adres. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

info@fsolutions.nl