F
FBase

Het fBase is een software oplossing behorende tot de groep FMIS.

FMIS

Facility Management Information System. Groep van software voor het vastleggen van gebouwgegevens.

K
Klant

Een klant is een persoon of rechtspersoon die het beheer heeft over één of meerdere organisaties die binnen het fBase worden geadministreerd. Het is de klant die een verbintenis aan gaat met fSolutions voor het gebruik van fBase en is voor fSolutions dus de aanspreekpartner met betrekking tot betaling van de afgenomen dienst.

O
Organisatie

Een organisatie